Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy XI – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

 

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”.

W związku z tym, że jest to ostatnia Komisja Oceny Wniosków, listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WPISANE NA LISTĘ REZERWOWĄ

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 11/10.3/2021 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

L.p.

Numer ewidencyjny Średnia punktowa

1

9/WD/127/K/P/10.3 87,50

2

6/WD/128/K/P/10.3 87,00

3

15/WD/138/M/P/10.3 84,00

4

16/WD/130/K/P/10.3 82,00

5

7/WD/126/K/P/10.3 81,50

6

10/WD/133/K/P/10.3 77,50

7

8/WD/129/K/P/10.3 75,50

8

3/WD/123/K/P/10.3 75,00

9

4/WD/131/M/P/10.3 72,50

10

1/WD/132/K/P/10.3 70,50
11 5/WD/134/M/P/10.3

70,00

 

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 11/WD/124/K/P/10.3 44

 

LISTA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WPISANE NA LISTĘ REZERWOWĄ

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 2/WD/132/M/P/10.3 69,50
2. 14/WD/137/M/P/10.3 68,50
3. 13/WD/130/M/P/10.3 68,00
4. 12/WD/121/K/P/10.3 60,00
Skip to content