Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

LISTA RANKINGOWA – OCENA WNIOSKÓW NA WSPARCIE FINANSOWE ORAZ FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE KONKURS ZAMKNIĘTY – NR. 6/10.3/2018

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę IV”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 6/10.3/2018 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę IV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0006/17-02

L.p.

Numer ewidencyjny

Średnia punktowa

Przyznane dofinansowanie

1.       

7/WD/71/K/P/10.3

86,00

25 193,00 zł

2.       

15/WD/70/K/P/10.3

86,00

22 605,00 zł

3.       

13/WD/73/K/P/10.3

79,50

24 700,00 zł

4.       

9/WD/59/M/P/10.3

79,00

24 700,00 zł

5.       

12/WD/65/K/P/10.3

79,00

24 687,13 zł

6.       

8/WD/74/K/P/10.3

78,50

24 700,00 zł

7.       

18/WD/49/M/P/10.3

78,50

24 700,00 zł

8.       

4/WD/77/K/P/10.3

78,00

24 700,00 zł

9.       

14/WD/61/K/P/10.3

77,50

24 682,53 zł

10.   

19/WD/57/K/P/10.3

77,50

24 700,00 zł

11.   

6/WD/57/M/P/10.3

73,00

24 420,00 zł

12.   

5/WD/76/K/P/10.3

72,50

24 693,00 zł

13.   

17/WD/50/K/P/10.3

71,50

24 700,00 zł

14.   

3/WD/9/K/E/10.3

70,50

20 200,00 zł

15.   

2/WD/69/K/P/10.3

61,00

23 751,00 zł

16.   

1/WD/68/K/P/10.3

60,50

24 700,00 zł

Osoby, które otrzymały dofinansowanie otrzymują również wsparcie pomostowe w wysokości 1000,00zł przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA

L.p.

Numer ewidencyjny

Średnia punktowa

1.       

11/WD/60/M/P/10.3

56,00

W celu odczytania danych swojej osoby należy posługiwać się numerem ewidencyjnym, który otrzymaliście Państwo składając wniosek o wsparcie finansowe oraz finansowe wsparcie pomostowe.

WSZYSTKIE OSOBY KTÓRYM PRZYZNANO WSPARCIE FINANSOWE  ZOBOWIĄZANE DO UCZESTNICTWA W SPOTKANIU INFORMACYJNYM KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 11.07.2018r. O GODZ. 11:00 W HOTELU SOWA W ELBLĄGU

Obecnie trwa etap powiadamiania Uczestników projektu o wynikach oceny.

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o jednorazową dotację inwestycyjną zgodnie z Regulaminem projektu otrzymają potwierdzenie o wyniku oceny merytorycznej.

Uczestnikom projektu, których wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma informującego o wynikach oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje procedura odwoławcza (zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 14 – Procedura odwoławcza).

Osobom, którym przyznano wsparcie finansowe w kwocie niższej od wnioskowanej mają prawo podjąć negocjacje w terminie 3 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o tym przypadku.

Osoby, które otrzymały dofinansowanie proszone będą o dostarczenie:

– oświadczenia o proponowanej formie zabezpieczenia otrzymanej dotacji do dnia 27.07.2018r.

– kserokopii dokumentów rejestracyjnych firmy do dnia 27.07.2018r.

Proszę śledzić stronę internetową projektu, ponieważ w następnych Aktualnościach będą pojawiały się wskazówki dotyczące rejestracji firmy oraz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data 06.08.2018

DATY PODPISANIA UMOWY ZOSTANĄ USTALONE INDYWIDUALNIE Z KAŻDYM Z UCZESTNIKÓW

Skip to content