Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa po spotkaniu z Trenerem Biznesowym

Poniżej zamieszczamy listę rankingową osób po zakończeniu etapu II Rekrutacji – spotkanie z Trenerem Biznesowym  w dniu 22.10.2021 w ramach projektu „Masz Pomysł – Masz Firmę V”.

W celu odnalezienia się na liście, proszę o posługiwanie się numerem ewidencyjnym, który został przydzielony w dniu składania formularza rekrutacyjnego.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 07.07.2020r. –“… ETAP III to wyłonienie listy osób zakwalifikowanych:

– lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

– lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną – osoby mające punktację poniżej 69% ( 27 pkt i mniej).

NUMER EWIDENCYJNY LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW % UZYSKANYCH PUNKTÓW
137/M/P/10.3 38 95%
138/M/P/10.3 37 93%

 

Skip to content