Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Menadżer 4.0

Przyszedł czas na #ŚREDNIE #PRZEDSIĘBIORSTWA 💥💥💥 🔊🔊0⃣8⃣-0⃣7⃣-2⃣0⃣2⃣2⃣ r. to dzień, w którym uruchomiony zostanie nabór formularzy w ramach projektu „MENADŻER 4.0.” dla tej grupy przedsiębiorców

Nazwa naboru w systemie informatycznym to 💥 „MENADŻER 4.0 – N5”.💥
▶▶▶W tym naborze formularze zgłoszeniowe mogą składać #tylko średnie przedsiębiorstwa (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).
Jeżeli w ramach naboru N5 zostanie złożony formularz zgłoszeniowy przez mikro lub małe przedsiębiorstwo, to zostanie on odrzucony.😱😱
✅Wnioski będzie można składać tylko w czasie trwania naboru.
✅Po zamknięciu naboru wnioski będą uszeregowane i rozpatrywane zgodnie z przyznaną punktacją.
✅W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za kryteria premiujące, wnioski będą rozpatrywane zgodnie z datą ich złożenia.
Data naboru: od 08-07-2022 godz. 8:00 do momentu złożenia 40 wniosków

Skip to content