Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Nowa runda rekrutacyjna do projektu Kariera Przyszłości

23 lipca 2024r. o godzinie 09:00 rozpoczynamy dedykowany nabór do projektu „Kariera Przyszłości”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §5 ust. 6 w ramach tego naboru zgłoszenia będą przyjmowane tylko od:

– osób które ukończyły 50 lat

– osób z niepełnosprawnościami

– osób zamieszkujących w jednym z powiatów: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, gołdapskim, węgorzewskim.

Zgłoszenia od osób niespełniających jednego z wymienionych powyżej kryteriów pozostaną bez rozpatrzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz dokumentami dostępnymi na stronie https://screp.pl/uslugi-rozwojowe/kariera-przyszlosci/kariera-przyszlosci-dokumenty-do-pobrania/

Szczegółowy opis procesu rekrutacji znajduje się w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Prosimy o regularne śledzenie strony: https://screp.pl/

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie

Skip to content