Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Nowy nabór do projektu dotacyjnego

[unia]

Od 27 lipca 2020r. rozpoczynamy II termin naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Masz pomysł – masz firmę V”

Dokumenty będziemy przyjmować do momentu osiągnięcia limitu 60 formularzy kwalifikacyjnych (w podziale na limity określone w § 4 ust.3).

W momencie wyczerpania określonego limitu w danej kategorii nabór w tej kategorii będzie zamykany w dniu osiągnięcia niżej wymienionych limitów.

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Osoby bezrobotne              146 osób

Osoby bierne zawodowo 9 osób Bezrobotni mężczyźni 20 osób Osoby zatrudnione 45 osób
K (90) M (56) K (5) M (4) M (20) K (28) M (17)
Formularze złożone w I naborze
38 35 2 2 6 1 2
Ilość wolnych miejsc w poszczególnych kategoriach
52 21 3 2 14 27 15

Informujemy, że w dniu 07.07.2020r. Stowarzyszenie „CREP” wprowadziło zmiany do Formularza kwalifikacyjnego oraz Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentem, ponieważ nieznajomość Regulaminu może skutkować odrzuceniem Formularza kwalifikacyjnego (np. z powodu błędnie wskazanych wydatków w ramach dotacji itd…).

Skip to content