Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

PIERWSZY BIZNES - WSPARCIE W STARCIE

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradztwa i szkoleń w ramach

„Rządowego Programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

oraz „Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)”

finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

w okresie programowania 2021-2027 oraz Funduszu Pracy.

Oprocentowanie będzie wynosiło odpowiednio 1,33% oraz 0,53% w zależności od grupy docelowej.

Od 01 czerwca 2022 roku  maksymalna kwota pożyczki dla osób rozpoczynających działalność wynosi 124 704,40 zł  oraz 37 411,32 zł na utworzenie stanowiska pracy zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł.

Szczegóły w zakładce > Pożyczki na start > Wsparcie w starcie II

Skip to content