Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 2022-05-06 r. o podwyższeniu stóp procentowych NBP, od dnia 7 maja 2022 r. oprocentowanie pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” ulegnie zmianie.

Oprocentowanie będzie wynosiło odpowiednio 1,33% oraz 0,53% w zależności od grupy docelowej.

Od 01 czerwca 2022 roku  maksymalna kwota pożyczki dla osób rozpoczynających działalność wynosi 124 704,40 zł  oraz 37 411,32 zł na utworzenie stanowiska pracy zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2022 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło 6235,22 zł.

Szczegóły w zakładce > Pożyczki na start > Wsparcie w starcie II

Skip to content