Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Podwykonawstwo w ramach usług rozwojowych z BUR

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi podwykonawstwa usług z BUR, przedstawiamy kilka kluczowych zasad obowiązujących w tym zakresie.

Regulamin BUR jasno i wyraźnie zastrzega brak możliwości powierzenia przez Dostawcę Usług realizacji całości usługi rozwojowej współfinansowanej ze środków publicznych innym Dostawcom Usług. Oznacza to, że nawet podpisanie kilku umów obejmujących różny zakres realizacji usługi rozwojowej (czynności kluczowe, czynności pomocnicze) z jednym podmiotem nie jest akceptowalne.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi, która nie stanowi czynności pomocniczych tylko tym Dostawcom Usług, którzy są zarejestrowani w BUR i posiadają uprawnienia do publikowania usług współfinansowanych ze środków publicznych. Powierzenie to może również dotyczyć procesu walidacji usługi.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację części usługi rozwojowej osobom prowadzącym wskazanym w karcie usługi rozwojowej (trenerom, doradcom, mentorom i in.), nieposiadającym uprawnień do publikowania kart usług w BUR, ale prowadzącym usługę osobiście i będącym wystawcami dokumentów księgowych dotyczących realizacji powierzonej części usługi rozwojowej.

 Dostawca Usług może powierzyć realizację czynności pomocniczych służących prawidłowej realizacji usługi rozwojowej  i nieobejmujących jej istotnych elementów (m.in. catering, wynajem sali i sprzętu) Dostawcy Usług nieposiadającemu uprawnień do publikowania w BUR usług współfinansowanych ze środków publicznych.

Skip to content