Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka na Rozwój Turystyki dla Polski Wschodniej

Zgodnie z par. 15 ust. 3 umowy operacyjnej Ostateczny Odbiorca (Pożyczkobiorca) zobowiązany jest do umieszczenia co najmniej jednego plakatu w swojej siedzibie.

Plakat powinien być o wymiarach minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, na których znajdą się informacje o Projekcie, z podkreśleniem informacji o otrzymaniu wsparcia ze środków Funduszy Europejskich.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Instytucji Zarządzającej wzór plakatu Ostatecznego Odbiorcy ma być zgodny z Podręcznikiem beneficjenta dostępnym na stronie https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/

Skip to content