Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka Płynnościowa POIR 2022

INFORMACJE O PROJEKCIE

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców działających na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Na jakich warunkach?

 • maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa – 15 mln zł, nie więcej niż obliczona na podstawie wskazanego przez Wnioskodawcę kryterium:
  • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  • jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
 • rozliczenie wydatków w wartościach brutto,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat.
 • maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.

Pożyczka może być wykorzystana m.in. na:

 • wynagrodzenia pracowników, w tym także należne składki ZUS i US
 • koszty personelu pracującego na terenie firmy, będącego formalnie na liście płac podwykonawców
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., 
 • zakup towarów niezbędnych do dalszego prowadzenie działalności,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu (dot. zobowiązań tylko i wyłącznie zaciągniętych na firmę) pod warunkiem, że udzielony kredyt pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Finansowane wydatki w ramach pożyczki muszą mieć status nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Wnioski można składać:

 1. W wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Józefa Piłsudskiego 11a, 14-400 Pasłęk;
 2. W wersji elektronicznej za pomocą aplikacji „Wniosek Internetowy”  – tylko dokumenty podpisanie podpisem kwalifikowany 

Zasady złożenia wniosku zostały szczegółowo opisane w Regulaminie udzielania Pożyczek.

Skip to content