Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka Płynnościowa POIR 2022

 

O jakie środki może ubiegać się przedsiębiorca w ramach Pożyczki Płynnościowej 2022 ?

Maksymalna wysokość pożyczki w przypadku konkretnej firmy nie może przekraczać:

  1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Pożyczkobiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu Pożyczkobiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,

 

Uwaga !!!

Wszystkie przyznane pożyczki płynnościowe kumulują się do wspólnego limitu wyznaczonego w oparciu o jedno z powyższych kryteriów zgodnie z treścią komunikatu – Komunikat BGK dot. sposobu wyliczania maksymalnej kwoty pożyczki.

Pamiętaj również, iż wnioskowana kwota pożyczki powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania na środki służące poprawy sytuacji firmy i zapewnieniu płynności finansowej, w tym w zakresie odbudowy działalności po okresie epidemii COVID-19.

 

Kto może pozyskać środki Pożyczki Płynnościowej POIR 2022?

Z pożyczki mogą skorzystać wszystkie podmioty spełniające m.in. następujące wymogi:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy
  • miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
  • przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać kryteria określone w §3 Regulaminu

 

Czy od udzielonej pożyczki pobierana jest prowizja?

Nie ma dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

 

Jakie jest oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej POIR?

Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.

Skip to content