Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka Płynnościowa POIR 2023

informacje o projekcie

Nabór I trwał od dnia 24.02.2023 r. od godz. 9:00 do dnia 01.03.2023 r. do godz. 9:00

NABÓR ZAWIESZONY

na Pożyczkę Płynnościową POIR2023

MASZ PYTANIE DO NASZEGO KONSULTANTA

ZADZWON POD NUMER TEL. 661-443-102

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 06 lutego 2023 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) na realizację instrumentu finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” w ramach którego będą udzielane pożyczki dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu łagodzenia bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Dokumenty dostępne są: https://screp.pl/pozyczki-msp/pozyczka-plynnosciowa-poir-2023/pozyczka-plynnosciowa-poir-2023-dokumenty-do-pobrania/

Wnioski będzie można składać w wersji elektronicznej za pomocą systemu Generator Wniosków

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które doświadczyły problemów wz. z COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Warunki

 • oprocentowanie – 0 % (jeżeli spełnisz warunki udzielenia pomocy de minimis/publicznej)
 • brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 6 lat
 • 6 m-cy karencji w spłacie 
 • bez wymogu wkładu własnego

Na co?

Pożyczki udzielane są na utrzymanie płynności finansowej i bieżącej działalności firmy. Sfinansować można też koszty związane z odbudową działalności po pandemii oraz inwestycje m.in.:

 • rachunki za energię i inne bieżące opłaty
 • wynagrodzenia
 • podatki, składki zdrowotne i ubezpieczeniowe
 • zatowarowanie, półprodukty
 • inwestycje (do 40% pożyczki), w tym w poprawę efektywności energetycznej oraz odnawialne źródła energii (gospodarka niskoemisyjna)
 • inne wydatki niezbędne do funkcjonowania firmy

Zasady złożenia wniosku

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Do każdego wniosku o pożyczkę musi być załączone  > Upoważnienie dla Konsumenta i Przedsiębiorcy wg określonego przez SCREP wzoru, wypełnione przez Wnioskodawcę oraz Małżonka/Małżonkę Wnioskodawcy w przypadku wspólności majątkowej, a także Poręczycieli oraz Małżonka/Małżonkę Poręczyciela (jeżeli dotyczy).

W przypadku braku wypełnienia niniejszych dokumentów wniosek o pożyczkę nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony bez rejestracji i możliwości poprawy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
55 248-10-90 lub 55 248-10-92
55 248-10-91 lub 55 248-10-93

Tel. kom. 661-443-102 lub 727 022 581 

W przypadku problemów technicznych związanych z systemem „Generator Wniosków” prosimy o kontakt pod numerem 723-606-010

Karolina Pankanin
Specjalista finansowo-pożyczkowy

Skip to content