Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA WARMIA I MAZURY

DOKUMENTY DO POBRANIA

Karta Produktu Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury – wzór

W przypadku ubiegania się o pożyczkę w ramach pomocy de minimis (oprocentowanie pożyczki) obowiązkowo należy dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie może zostać udzielone w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, należy dołączyć następujące dokumenty:

W przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przez osoby fizyczne należy pobrać następujące dokumenty:

————————————————————-

—————————————————————–

Skip to content