Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
LOGO

POŻYCZKA REGIONALNA DLA MŚP

OPROCENTOWANIE I PREFERENCJE

1.Oprocentowanie stałe 1,42%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:

  • realizowanych przez podmioty działające na rynku nie dłużej niż 3 lata (na dzień udzielenia pożyczki),
  • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),
  • realizowane na obszarach przygranicznych (powiaty: bartoszycki, braniewski, gołdapski, kętrzyński i węgorzewski),
  • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (zgodnie z załącznikiem do regulaminu),

 

2.Oprocentowanie stałe 2,84%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji:

  • wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, (https://biznes.warmia.mazury.pl/inteligentne-specjalizacje-warmii-i-mazur/)
  • wykazujących wpływ na oszczędność surowców i energii,
  • wykazujących wpływ na oszczędność emisji szkodliwych gazów do środowiska,
  • wykazujących wpływ na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa,
  • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy,

 

3.Oprocentowanie stałe, od 6,5% do 9,7% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” nie pobiera za udzielenie Pożyczki Regionalnej dla MŚP żadnych opłat i prowizji.

Skip to content