Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Rozliczenie pożyczki

Obowiązek rozliczenie się z pożyczki ma każdy Pożyczkobiorca w terminie określonym we wniosku pożyczkowym jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania wypłaty pożyczki przez SCREP.

Pożyczkobiorca powinien dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie pożyczki przebiegało w sposób prawidłowy. Dlatego też zakupów należy dokonywać ostrożnie i z rozwagą, a w razie wątpliwości kontaktować się z Funduszem Pożyczkowym.

Do rozliczenia pożyczki każdy z Pożyczkobiorców ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Ewidencja poniesionych kosztów
  2. Deklaracja pochodzenia środka trwałego tylko w przypadku zakupu używanych środków trwałych
  3. Kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem faktur lub/i innych dowodów równoważnej wartości (np. umowa kupna – sprzedaży).
  4. Kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia, dowód rejestracyjny samochodu
  5. Fundusz Pożyczkowy może wskazać dodatkowe dokumenty potrzebne do rozliczenia pożyczki.
Skip to content