Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI NA START

MIKROPOŻYCZKA

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Maksymalna kwota to 50 000 zł.

Maksymalny termin spłaty to 5 lat.

Tak. Z finansowania skorzystać mogą osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz pracujące, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 1 proc.

Pożyczka udzielana jest na:

  • nabycie środków trwałych,
  • budowę, rozbudowę, adaptację lub remont i modernizację budynków i budowli  produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 ust.4 pkt g Regulaminu),
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
  • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przeznaczonych do dalszego przetworzenia/sprzedaży/świadczenia usług,
  • zakup usług związanych z ich przetworzeniem/sprzedażą/świadczeniem usług,
  • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą przekroczyć 10% wartości pożyczki,
  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązek rozliczenie się z pożyczki ma każdy Pożyczkobiorca w terminie określonym we wniosku pożyczkowym, jednak nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia dokonania wypłaty pożyczki przez SCREP.

Pożyczkobiorca powinien dołożyć wszelkich starań, aby rozliczenie pożyczki przebiegało w sposób prawidłowy. Dlatego też zakupów należy dokonywać ostrożnie i z rozwagą, a w razie wątpliwości kontaktować się z Funduszem Pożyczkowym.

Do rozliczenia pożyczki każdy z Pożyczkobiorców ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

– ewidencja poniesionych kosztów

– deklaracja pochodzenia środka trwałego tylko w przypadku zakupu używanych środków trwałych

– kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem faktur lub/i innych dowodów równoważnej wartości (np. umowa kupna – sprzedaży).

– kserokopię poświadczonych za zgodność z oryginałem następujących dokumentów: ewidencję środków trwałych, ewidencję wyposażenia, dowód rejestracyjny samochodu

Uwaga: Fundusz Pożyczkowy może wskazać dodatkowe dokumenty potrzebne do rozliczenia pożyczki.

Skip to content