Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI UNIJNE

Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 29 maja 2017 roku podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na realizację projektu pod tytułem Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe

Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie warmińsko-mazurskim przedsiębiorcom z sektora MŚP środków finansowych w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy i wybrał profesjonalnego Pośrednika Finansowego tj. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Cel programu:

„Niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty – pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.”

Produkt: POŻYCZKA ROZWOJOWA

Wartość projektu: 15 000 000,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 12 000 000,00 PLN

Planowane rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie – 27

Produkt: POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

Wartość projektu: 12 500 000,00 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 10 000 000,00 PLN

Planowane rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie – 36

Produkt: POŻYCZKA ROZWOJOWA II

Wartość projektu: 11 764 705,88 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 10 000 000,00 PLN

Planowane rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie – 26

Produkt: POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ II

Wartość projektu: 14 117 647,06 PLN w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 12 000 000,00 PLN

Planowane rezultaty: liczba przedsiębiorstw (MŚP) otrzymujących wsparcie – 44

Zapraszamy do skorzystania z ofert:

POŻYCZKA ROZWOJOWA

Od 26.10.2020 r. 💥 nabór wniosków 💥 w ramach

# POŻYCZKI ROZWOJOWEJ # zostaje odblokowany

 

POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ

 

Skip to content