Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Projekt „Masz pomysł – masz firmę IV”

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018r. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Masz pomysł – masz firmę IV” w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia z  Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego reprezentowanym przez Wojewódzki  Urząd Pracy w Olsztynie.

Realizacja projektu rozpoczyna się 01.02.2018r.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Kwota dofinansowania na realizację projektu to 10 212 588,61zł

Łączna wartość projektu to 10 442 321,61zł

 

[unia]

 

 

Skip to content