Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Regionalny Program Operacyjny WiM I i II

 

[su_note note_color=”#ffffff” text_color=”#474747″ class=”ramka”]Uprzejmie informujemy, iż do dnia 10 grudnia 2016r. przyjmujemy wnioski o pożyczkę w ramach linii pożyczkowych RPO WiM. W związku z tym umowy pożyczkowe będą p[odpisywane maksymalnie do 31 grudnia 2016r. z maksymalnym terminem rozliczenia pożyczki do dnia 31 marca 2017r. Bliższe informacje można uzyskać w Biurze S”CREP”.[/su_note]

Linia RPO I

Projekt pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Projekt jest realizowany na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu
„Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” nr UDA-RPWM.01.02.02-28-001/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 (RPO WiM) OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.2. Wzrost potencjału otoczenia biznesu Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Linia RPO I skierowana jest do:

Mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą z woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota pożyczki: 300 000 zł.

Oprocentowanie: od 2,83%

Maksymalny okres spłaty pożyczki: 84 miesiące (7 lat).

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału: 6 miesięcy.

Załączniki do pobrania:

W przypadku zabezpieczenia pożyczki w formie poręczenia przez osoby fizyczne należy pobrać następujące dokumenty:

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i małżonka poręczyciela .doc

Zaświadczenie o zarobkach .doc

Zakres upoważnienia dla konsumenta (poręczyciel i małżonek) .doc

Linia RPO II

Projekt pn. „Wzrost Potencjału Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach”
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Projekt jest realizowany na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” nr UDA-RPWM.01.02.02-28-002/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013 (RPO WiM) OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.2. Wzrost potencjału otoczenia biznesu
Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

Linia RPO II skierowana jest do:

Mikro, małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą z woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota pożyczki: 180 000 zł.

Oprocentowanie: od 2,83%

Maksymalny okres spłaty pożyczki: 84 miesiące (7 lat).

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału: 6 miesięcy.

Załączniki do pobrania:

Przydatne linki:

www.rpo.warmia.mazury.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.europa.eu

Skip to content