Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Szkolenia dla V grupy szkoleniowej w ramach projektu “Masz pomysł – masz firmę V” – aktualizacja 28.09.2020r.

[unia]

Rozpoczynamy 30 września 2020r. o godzinie 9.00 w Elbląskim Parku Technologicznym przy ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg

Szkolenia grupowe potrwają 3 dni tj.

30.09.2020r. – trener Barbara Bąkowska,

01.10.2020r. – trener Barbara Gałązka,

(05.10.2020r. nieaktualny termin) 02.10.2020r. – trener Barbara Gałązka

 

Informujemy, że na szkolenia kwalifikują się osoby, które przeszły przez ETAP III rekrutacji czyli spotkania z doradcą biznesowym.

W ramach uczestnictwa w szkoleniach wszystkim uczestnikom zapewniona zostanie przerwa kawowa oraz obiad.

52/M/P/10.3,     58/M/P/10.3,    1/M/E/10.3 ,      64/M/P/10.3,     43/K/P/10.3,       46/K/P/10.3,          47/K/P/10.3,       48/K/P/10.3,      52/K/P/10.3,      53/K/P/10.3,      54/K/P/10.3,      60/K/P/10.3,         63/K/P/10.3,         64/K/P/10.3,           65/K/P/10.3,                                          66/K/P/10.3,       3/K/E/10.3,         67/K/P/10.3,         68/K/P/10.3,       56/K/P/10.3

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panujący stan epidemii prosimy o zabranie na w/w szkolenia maseczek ochronnych.

Więcej informacji dla w/w osób zostanie przekazanych telefonicznie przez personel projektu.

Skip to content