Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Menadżer HR

 

Tytuł projektu:

Menadżer HR

Okres realizacji

od 01-01-2024r. do 31-12-2026r.

 Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie Przedsiębiorców do wprowadzania i zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie związanymi ze zmianami na rynku pracy takimi jak starzenie się społeczeństwa czy zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy, w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

 Grupa docelowa

Uczestnicy i uczestniczki projektu to przedsiębiorcy i ich pracownicy, pracownice (bez osób samozatrudnionych) tj. zespoły HR, pracownicy i pracownice odpowiedzialni/-e za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów odpowiedzialni za politykę personalną lub zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach objętych projektem.

 Rezultaty projektu

W ramach projektu ze wsparcia skorzysta co najmniej:

 • 326 przedsiębiorstw z terenu całej Polski
 • 888 osób tj. przedsiębiorców i ich pracowników
 • w tym 340 osób to pracownicy/-e dużych przedsiębiorstw

 

Działania w ramach projektu

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • promocja
 • autodiagnoza
 • rekrutacja
 • realizacja usług rozwojowych
 • monitoring usług rozwojowych
 • rozliczenie usług rozwojowych
 • wypłata refundacji kosztów usług rozwojowych

Wartość projektu:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu: 13 888 882,85 zł                  

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 11 620 433,42 zł

Kontakt

Telefoniczny –  727-022-582

E-mail – biuro@screp.pl

Osobisty w biurach Operatora

 1. Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 3
 2. Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 1/201A
 3. Ełk, ul. Mickiewicza 17/2A

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

 

Skip to content