Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI NA START

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

SZKOLENIA I DORADZTWO „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Wnioskodawców i pożyczkobiorców zapraszamy na bezpłatne szkolenia.

Szkolenia dla ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej oraz dla osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej są bezpłatne
Organizowane są według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników projektu (minimalna liczba uczestników szkolenia to 15 osób).
W celu skorzystania ze szkoleń należy zarejestrować się na szkolenie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Doradztwo w ramach programu „Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” dostępne jest dla:

  • osób ubiegających się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie przygotowania wniosku o pożyczkę
    (maksymalnie 2 godz. na ubiegającego się o pożyczkę);
  • osób, które uzyskały już pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej z zakresu zakładania i prowadzenia działalności
    gospodarczej, form opodatkowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Pożyczkobiorca może skorzystać z usług szkoleniowych i doradczych w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Uzyskane przez pożyczkobiorcę doradztwo stanowi pomoc de minimis.

Pożyczkobiorcy dodatkowo są zobowiązani do wypełnienia karty doradztwa.

Doradztwo dla pożyczkobiorców jest limitowane. Pożyczkodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług doradztwa
w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację.

Skip to content