Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Wynik zapytania ofertowego 2/SCREP/2022

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sukcesywnej dostawie materiałów eksploatacyjnych z dnia 28-02-2022 r. Znak: 2/SCREP/2022 oferty złożyły następujące Firmy:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Liczba otrzymanych punktów według kryterium oceny
1. SIGMA Joanna Rąpała

Ul. Kolejowa 7, 74-500 Chojna

100,00
2. BLACKLINE S.C.

Ul. Chmielewskiego 20c,70-028 Szczecin

87,36
3. KOMAX 9

Krzysztof Siembida

Ul. Przemysłowa 2, 11-041 Olsztyn

86,80

W wyniku przeprowadzonych czynności wyłonienia Wykonawcy, zajmującego się dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Stowarzyszenia „CREP”, Zamawiający dokonał wyboru oferty z najniższą ceną, złożonej przez SIGMA Joanna Rąpała ul. Kolejowa 7 ,74-500 Chojna.

Skip to content