Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Zapytanie ofertowe nr 5/SCREP/2018

W związku z realizacją projektu Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa (PR)” polegającego na udzieleniu około 27 pożyczek o łącznej wartości około 15 mln zł. z terminem zapadalności do 96 miesięcy zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

„Bankowa obsługa Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa (PR)” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020″

ZAPYTANIE OFERTOWE 5 SCREP 2018.pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA 5 SCREP 2018 
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA 5 SCREP 2018 
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

Skip to content