Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Zapytanie ofertowe nr 6/SCREP/2018

W związku z realizacją projektu Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna z Premią(PIzP)” polegającego na udzieleniu około 36 pożyczek o łącznej wartości około 12,5 mln zł. z terminem zapadalności do 96 miesięcy zapraszamy do złożenia ofert cenowych na realizację zadania:

„Bankowa obsługa Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna z Premią(PIzP)” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020″

ZAPYTANIE OFERTOWE 6 SCREP 2018.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY DO ZAPYTANIA 6 SCREP 2018.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE DO ZAPYTANIA 6 SCREP 2018.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTAŃ OFERTOWYCH

 

Skip to content