Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 12 marzec 2018r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.” Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I – SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 12.03.2018  W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

20/M/P/10.3

70,00%

42

19/M/P/10.3

69,17%

41,5

4/K/E/10.3

69,17%

41,5

23/M/P/10.3

69,17%

41,5

23/K/P/10.3

66,67%

40

24/K/P/10.3

66,67%

40

27/K/P/10.3

65,00%

39

24/M/P/10.3

63,33%

38

26/K/P/10.3

55,83%

33,5

22/M/P/10.3

50,00%

30

[unia]

Skip to content