Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
LOGO

POŻYCZKA REGIONALNA DLA MŚP

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w ramach Konsorcjum w skład którego wchodzą:

  • Fundacją Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta, www.frrl.org.pl
  • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Zwycięstwa 16 lok. 3, 19 – 500 Gołdap, www.fwpr.org

podpisało Umowę Operacyjną z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację Instrumentu Finansowego „Pożyczka Regionalna dla MŚP” w oparciu o Umowę Operacyjną nr 2023/1/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF.

Wartość projektu, zgodnie z Umową Operacyjną Nr 2023/1/SI/ZZ/RPOWiM2014-2020/WIF z dnia 18 grudnia 2023 roku, wynosi 23 000 000 zł z udostępnionych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie środków pochodzących z wkładu finansowego wniesionego w ramach realizacji Strategii Inwestycyjnej Zasobów Zwróconych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2033 w części pochodzącej z Instrumentów Finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata  2014-2020 oraz wkładu własnego Konsorcjum w wysokości nie niższej niż 232 323,23 zł

Łączna wartość projektu wynosi 23 232 323,33 zł.

Konsorcjum w ramach w/w umowy zobowiązane jest do udzielania, wypłacenia i rozliczenia co najmniej 111 Jednostkowych Pożyczek.

Nabór wniosków rozpocznie się 25 stycznia 2024 roku o godzinie 9:00 w trybie ciągłym. Termin składania wniosków będzie trwał aż do wyczerpania dostępnej alokacji. Jednakże, warto być zdecydowanym, ponieważ w przypadku przyjęcia wniosków o wartości przekraczającej 150% dostępnej alokacji, nabór może zostać zamknięty po upływie 3 dni roboczych.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty Pożyczki Regionalnej dla MŚP

W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

1.Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Katarzyna Kaniowska – Konsultant MŚP tel. 727 022 581, e-mail: kaniowska@screp.pl

2.Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Patryk Pawełczyk – Konsultant MŚP tel. 728 939 910, e-mail: p.pawelczyk@frrl.org.pl

Paweł Łoboda – Konsultant MŚP tel. 784 662 972, e-mail: p.loboda@frrl.org.pl

3.Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Arkadiusz Kamiński – tel. (87) 615 19 04, e-mail: fwpr@fwpr.org

Małgorzata Tkacz – tel. 695 965 598, e-mail: m.tkacz@fwpr.org

 
Skip to content