Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI DLA POLSKI WSCHODNIEJ

csm_belka_2_42c1fd3c69

INFORMACJE O PROJEKCJE

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
w ramach Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka na rozwój turystyki”, w skład
którego wchodzą:

  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Pl. Świętego Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
  • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo
  • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
  • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap
  • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt w oparciu o Umowę Operacyjną nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację Instrumentu Finansowego: „Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej”.

Pożyczka na rozwój turystyki jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje.

Wartość projektu : 33 333 333,34 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 500 000 zł

Cel szczegółowy – wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 
 

Skip to content