Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

STOWARZYSZENIE

Centrum Rozwoju
Ekonomicznego Pasłęka

jest organizacją otoczenia biznesu
działającą od 1994 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „CREP” jest wspomaganie rozwoju gospodarczego,
w tym rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i województw ościennych.

W RAMACH REALIZOWANYCH
PROJEKTÓW OFERUJEMY:

SCREP - o nas

FUNDUSZ POŻYCZKOWY
instrument finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, umożliwiający otrzymanie wsparcia finansowego w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach. Z pożyczki mogą skorzystać zarówno osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej jak i działające mikro, małe i średnie firmy. Oferowane wsparcie finansowe podzielone jest na linie o różnym poziomie wsparcia oraz okresie finansowania. Ze środków mogą korzystać firmy z województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Instrument bezzwrotny skierowany do osób bezrobotnych oraz biernych/nieaktywnych zawodowo
powyżej 30 -tego roku życia z terenu powiatów elbląskiego, m. Elbląg oraz braniewskiego.

FUNDUSZ USŁUG ROZWOJOWYCH
Fundusz polegający na refundacji kosztów szkoleń i doradztwa dla właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich
firm z terenu woj. Warmińsko-Mazurskiego. Refundacja mogą być objęte usługi wybrane przy pomocy strony
Baza Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

DBAMY O JAKOŚĆ, POSIADAMY:

wdrożony
system

1

zarządzania jakością wg normy
PN-EN ISO 9001-2001
na usługi finansowe (pożyczki),
szkoleniowe i informacyjne od 2006 r.

członkostwo

2

Polskiego Związku
Funduszy Pożyczkowych

udzielanie
pożyczek

3

poprzez dostępne instrumenty
finansowania

Skip to content