Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa PIO

 NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 30 marca 2022 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie „Pożyczek Inwestycyjno-Obrotowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Pożyczki będą udzielane dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dokumenty dostępne są na stronie www.screp.pl w zakładce Pożyczka dla firm> Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa PIO> „dokumenty do pobrania”

Wnioski będzie można składać:

  1. W wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Józefa Piłsudskiego 11a, 14-400 Pasłęk;
  2. W wersji elektronicznej za pomocą maila pozyczka@screp.pl  – tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Do każdego wniosku o pożyczkę musi być załączone  > Upoważnienie dla Konsumenta i Przedsiębiorcy wg określonego przez SCREP wzoru, wypełnione przez Wnioskodawcę oraz Małżonka/Małżonkę Wnioskodawcy w przypadku wspólności majątkowej, a także Poręczycieli oraz Małżonka/Małżonkę Poręczyciela (jeżeli dotyczy).

W przypadku braku poprawnie złożonych dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami, wniosek o pożyczkę nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony bez rejestracji i możliwości poprawy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
55 248-10-90 lub 55 248-10-92
55 248-10-91 lub 55 248-10-93

Tel. kom. 727 022 581 

Skip to content