Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKA INWESTYCYJNO-OBROTOWA PIO

Zasady rozliczania pożyczki

 1. Bezwzględny termin rozliczenia się z pożyczki to 180 dni licząc od dnia wypłaty pożyczki,
 2. Finansowana inwestycja do 100% wartości brutto planowanej inwestycji,
 3. Wydatki z pożyczki można ponosić po podpisaniu umowy pożyczki,
 4. W przypadku finansowania z pożyczki używanych środków trwałych należy do rozliczenia pożyczki przedstawić „deklarację pochodzenia środka trwałego”(dostępna poniżej),
 5. Rozliczenie pożyczki odbywa się na podstawie oryginałów faktur lub równoważnych dokumentów finansowych wystawionych na działalność gospodarczą (tzn. Nazwa firmy, adres siedziby, NIP) wraz z potwierdzeniami zapłaty (np. KP, wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie dokonania płatności kartą),
 6. Inne dokumenty do rozliczenia:
  − ewidencja wyposażenia i/lub środków trwałych,
  − deklaracja PCC wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty podatku w przypadku umów cywilnych,
  − kserokopia dowodu rejestracyjnego wraz z polisą ubezpieczeniową,
  − książka przychodów i rozchodów.
 
Skip to content