Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

Pożyczka Płynnościowa POIR 2022

Dnia 23-05-2022 r. 

OTWIERAMY UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW

na Pożyczkę Płynnościową POIR 2022.

Nabór będzie trwał do 10-06-2022 r. do godziny 12.00 .
 

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” dnia 08 lutego 2022 r. podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Menadżer Funduszu Funduszy) na realizację instrumentu finansowego „Pożyczka Płynnościowa POIR” w ramach którego będą udzielane pożyczki dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Dokumenty dostępne są na stronie www.screp.pl w zakładce Pożyczka dla firm> Pożyczka Płynnościowa POIR 2022> „dokumenty do pobrania”

Wnioski będzie można składać:

  1. W wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Józefa Piłsudskiego 11a, 14-400 Pasłęk;
  2. W wersji elektronicznej za pomocą aplikacji „Wniosek Internetowy”  – tylko dokumenty podpisanie podpisem kwalifikowanym.
  3. Stowarzyszenie “CREP” nie przyjmuje dokumentów podpisanych za pomocą E-puap

 

Zasady złożenia wniosku przez aplikację.pdf

WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o pożyczkę wraz
ze wszystkimi oświadczeniami, upoważnieniami oraz wymaganymi załącznikami.

Do każdego wniosku o pożyczkę musi być załączone  > Upoważnienie dla Konsumenta i Przedsiębiorcy wg określonego przez SCREP wzoru, wypełnione przez Wnioskodawcę oraz Małżonka/Małżonkę Wnioskodawcy w przypadku wspólności majątkowej, a także Poręczycieli oraz Małżonka/Małżonkę Poręczyciela (jeżeli dotyczy).

W przypadku braku wypełnienia niniejszych dokumentów wniosek o pożyczkę nie będzie rozpatrywany i zostanie automatycznie odrzucony bez rejestracji i możliwości poprawy.

UWAGA: podmioty, które na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 31.12.2019r. znajdowały się w trudnej sytuacji nie kwalifikują się do uzyskania pożyczki

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
55 248-10-90 lub 55 248-10-92
55 248-10-91 lub 55 248-10-93

Tel. kom. 727 022 581 

W przypadku problemów związanych z aplikacją wniosku o pożyczkę w wersji elektronicznej prosimy o kontakt pod numerem 723-606-010

Skip to content