Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

POŻYCZKI DLA FIRM

POŻYCZKI MŚP
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

INFORMACJE O PROJEKCJE

Kto może ubiegać się o udzielenie pożyczki?
O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota pożyczki
Kwota pożyczki wynosi do 300.000,00 zł.
Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego.

Minimalny wkład własny
Minimalna wielkość wkładu własnego Pożyczkobiorcy w zależności od linii pożyczkowej 10% lub 20% wartości pożyczki.

Okres spłaty pożyczki
Maksymalny okres spłaty pożyczek wynosi: 84 miesiące.

Okres karencji
Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 6 miesięcy i wliczony jest do okresu spłaty pożyczki.

Oprocentowanie i prowizja

Od 01-11-2023 r. oprocentowanie wynosi od 7,35 % do 10,35 %,

przy czym dla firm działających krócej niż 1 rok od 10,35 %.

Wysokość oprocentowania uzależniona jest również od sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy oraz zabezpieczenia pożyczki.

Od przyznanej pożyczki pobiera się prowizję w wysokości od 0% do 3% kwoty pożyczki, uzależniona od okresu trwania pożyczki. Prowizja pobierana jest zgodnie z tabelą prowizji i opłat.
Spłata pożyczek w ratach równych lub malejących.

Rozpatrzenie wniosku
Termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę wynosi do 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Rozliczenia
Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz wkładu własnego zgodnie z celem i terminem określonym w umowie pożyczki.

UWAGA:
W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę
zobowiązania obydwojga małżonków.
Przy ocenie wniosku brane są pod uwagę wszelkie powiązania kapitałowe oraz osobowe w innych podmiotach gospodarczych.

O szczegóły zapytaj naszego Konsultanta MŚP:
Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP
55 248 10 91 wew. 222
tel. kom. 727 022 581

Skip to content