ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk
SCREP - Loga UE

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków na  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

INFORMACJE O PROJEKCIE

Odtwórz wideo

AKADEMIA MENEDŻERA MŚP

Usługi Rozwojowe

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju ekonomicznego Pasłęka zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
do skorzystania z refundacji kosztów usług rozwojowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem.

Z dofinansowania poprzez Operatorów mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający siedzibę w jednym z 5 makroregionów.

Celem projektu Akademia Menadżera MŚP jest dofinansowanie wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dla mikro-, małych-
lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Skorzystać z dofinansowania mogą:
właściciele firm, kadra menadżerska lub osoby przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w MŚP.
Wsparcie w postaci refundacji kosztów szkoleń i/lub doradztwa danemu przedsiębiorcy udzielane jest przez Stowarzyszenie
“Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” wyłącznie w makroregionie 1, na terenie którego znajduje się siedziba
przedsiębiorcy (wsparciem można także objąć pracowników oddziałów/filii przedsiębiorstwa spoza danego województwa).

Usługi doradcze i/lub szkoleniowe przedsiębiorcy wybierają z Bazy Usług Rozwojowych.

Mogą to być tylko usługi, które pozwolą:

 • Zdiagnozować (o ile przedsiębiorstwo nie dysponuje taką analizą strategiczną):
  – potrzeby przedsiębiorstwa (celem analizy strategicznej ma być poznanie specyfiki prowadzonego biznesu
  i planów rozwojowych firmy)
  – luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego
 • Przeszkolić menedżerów z mikro, małej lub średniej firmy, w tym:
  – właścicieli
  – pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  – pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

 

Informacje: tel. 55 248 10 91, 92, 93 lub +48 727 022 531

Skip to content