Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk
SCREP - Loga UE

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków na  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

AKADEMIA MENADŻERA MŚP

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rodzaje usług rozwojowych:

  • usługa szkoleniowa (szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte);
  • usługa rozwojowa o charakterze zawodowym (kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych, kurs inny niż wymienione umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych);
  • usługa e-learningowa;
  • inne usługi rozwojowe (doradztwo, superwizja, facylitacja, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmian, egzamin).

Usługi rozwojowe to działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących.
Przez usługi rozwojowe rozumiemy m.in. szkolenia, szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching. Pod pojęciem rozwój należy również rozumieć zdobycie kwalifikacji tj. uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w czasie egzaminu lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Innymi słowy za usługę rozwojową można uznać również sam egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.

Informacji o zasadach udziału w projekcie udziela Operator: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”. Informacje można uzyskać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez kontakt osobisty: – subregion elbląski: Ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14 – 400 Pasłęk, tel. 55 248 10 91/ 92/ 93 – subregion olsztyński: Ul. Wyszyńskiego 1/ A 107, 10-457 Olsztyn (budynek A, Cezal Bussines Center), tel. 727-022-531 – subregion ełcki: Park Naukowo – Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19 – 300 Ełk, tel. 727-022-531 E-mail: biuro@screp.pl

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej określające m.in. definicje mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. Z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu można zapoznać się m.in. tutaj.

Skip to content