ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk

ZESPÓŁ

Barbara Bąkowska
Prezes Stowarzyszenia „CREP” / Dyrektor FRP

55 248 10 91 wew. 202

DZIAŁ KSIĘGOWY

Iwona Huszcza
Główny Księgowy

Zofia Huszcza
Z-ca Głównego Księgowego

Emilia Bednarczyk
Asystent Głównego Księgowego

Elżbieta Czerwińska
Specjalista kadrowo-płacowy

FUNDUSZ POŻYCZKOWY –
pożyczki na rozpoczęcie działalności i rozwój MŚP

Barbara Gałązka
Koordynator FRP

Sylwia Glinka
St. Specjalista ds. monitoringu i windykacji

Joanna Bujnicka
St. Specjalista Finansowo-Pożyczkowy
ds. oceny wniosków

Katarzyna Kaniowska
Konsultant MŚP

Karolina Pankanin
Specjalista ds. sprawozdawczości

Patrycja Krajewska
Specjalista ds. rozliczeń

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Anna Urszula Hulanicka
Kierownik projektu

Alicja Tanona
Specjalista ds. projektu

Alicja Leczycka
Asystent kierownika projektu

BUR WARMIA I MAZURY

Monika Sętowska
Specjalista ds. rekrutacji i rozliczeń

Kaja Rakowska
Specjalista ds. rozliczeń – Rozliczenia w ramach umów BUR

Justyna Moraczewska
Wnioski o płatność SL, dokumentacja BUR

DORADCY MOBILNI

Marta Filipowicz

Justyna Paluch

Eliza Połeć

Paulina Łukaszewicz

BIURO OLSZTYN

Aleksandra Mateuszczak

Pracownik biurowy

BIURO EŁK

Agnieszka Kozłowska
Specjalista ds. informacji

AKADEMIA MENEDŻERA

Magdalena Mazur
Specjalista ds. rekrutacji

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Joanna Białek-Pontus
Koordynator Administracyjny / Pełnomocnik ISO

Małgorzata Drynko
Obsługa sekretariatu

Magdalena Srebrnik
Obsługa sekretariatu

Łukasz Brodnicki
Administrator sieci

Skip to content