Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Głosowanie na reprezentanta do Komitetu Monitorującego na Warmii i Mazurach

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa Warmińsko Mazurskiego do udziału w głosowaniu na reprezentanta do Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
  Głosowanie odbywa się w dniach 24-25.01.2023 r.
Możecie głosować na organizację, której działania są spójne z waszym obszarem działalności, jeżeli jako szef organizacji pozarządowej chciałbyś mieć swojego przedstawiciela w Komitecie Monitorującym w obszarze w którym działasz m.in:
➡działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
➡działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
➡działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
to przedstawiciel naszej organizacji, która ma ogromne doświadczenie w realizacji programów unijnych jest gotowy do pracy na rzecz środowiska NGO.

 

Oddaj głos na Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Jak oddać głos❓❓❓
Wypełnij Kartę Wyborczą zgodnie z  instrukcją zawartą na początku karty

 

Każda organizacja pozarządowa posiadająca czynne prawo wyborcze może maksymalnie  wskazać:

  • Jedną (1) organizację w obszarze I (prawa podstawowe);
  • Jedną (1) organizację w obszarze II (federacje);
  • Pięć (5) organizacji pozarządowych po jednej organizacji w obszarze, w obszarach ocenianych przez organizację głosującą za reprezentatywne dla swojej działalności organizacji wskazanych w punktach od III do IX.

 

Karta wyborcza KM FEWiM.docx

 
Wypełnione, karty i podpisane przez reprezentanta/-ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu posiadającej czynne prawo wyborcze określone w § 3 Ordynacji Wyborczej, karty wyborcze (w formacie „pdf”) należy przesłać w terminie 24-25 stycznia 2023 r. na adres mailowy: 📧 radadpp@warmia.mazury.pl
Skip to content