Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – lista rankingowa ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem 12 październik 2018r.

[unia]

Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową z I etapu rekrutacji. Zgodnie z regulaminem projektu „Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.”

Informację o zakwalifikowaniu bądź zdyskwalifikowaniu znajdą Państwo po odnalezieniu w liście rankingowej swojego numeru ewidencyjnego, który został nadany  podczas składania formularza kwalifikacyjnego.

LISTA RANKINGOWA OSÓB  PO ZAKOŃCZENIU ETAPU I –                           SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I DORADCĄ ZAWODOWYM W DNIU 12.10.2018 W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

% uzyskanych punktów

Liczba uzyskanych punktów

120/K/P/10.3

78,33%

47

99/M/P/10.3

78,33%

47

118/K/P/10.3

74,17%

44,5

121/K/P/10.3

70,83%

42,5

124/K/P/10.3

70,00%

42

122/K/P/10.3

65,83%

39,5

119/K/P/10.3

64,17%

38,5

94/M/P/10.3

63,33%

38

123/K/P/10.3

63,33%

38

97/M/P/10.3

50,83%

30,5

Skip to content