Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące XII rundy naboru do projektu Menadżer 4.0

Przedsiębiorcy, z uwagi na ograniczone środki przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

1. W okresie od 19-06-2023r. od godziny 08:00 do 20-06-2023r. do 24:00 przyjmowane będą zgłoszenia do udziału w projekcie. Termin zakończenia rekrutacji może zostać skrócony lub wydłużony w zależności od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych.

2. Nabór XII skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców spełniających kryteria dostępu do projektu, którzy wykorzystają przyznane im wsparcie do 30 października 2023r.

3. Liczba miejsc jest ograniczona dlatego weryfikacja zgłoszeń będzie odbywała się w następującym systemie:

– zgłoszenia będą weryfikowane w pakietach po 10 firm;

– firmy z każdego pakietu będą weryfikowane wg. kryteriów dostępu, a następnie zostaną przyznane im punkty w ramach kryteriów premiujących,

– weryfikacja będzie prowadzona wg. kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania dostępnej alokacji środków w ramach XII naboru.

4. Celem wsparcia udzielanego w ramach projektu jest wzrost kompetencji właścicieli przedsiębiorstw i/lub pracowników/menadżerów MŚP w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w oparciu o usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw oznacza wykorzystanie technologii cyfrowych do modyfikacji obecnych lub stworzenia całkiem nowych procesów biznesowych, kultury organizacyjnej firmy czy doświadczenia klienta, w celu sprostania zmieniającym się dynamicznie wymaganiom rynkowym. Prawdziwa cyfryzacja zmienia sposób zarządzania organizacją. Zmianie ulegają sposoby wykonywania wszystkich podstawowych funkcji menadżerskich: planowania, podejmowania decyzji, przydzielania zadań i zasobów, motywowania, komunikacji, koordynacji i kontroli. Zatem transformacja cyfrowa nie jest tylko zmianą technologiczną, ale również społeczną i organizacyjną.

 

Skip to content