Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Lista rankingowa do konkursu zamkniętego dla grupy IX – ocena wniosków o dotację i wsparcie pomostowe

[unia]

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz o wsparcie pomostowe po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Masz pomysł – masz firmę V”

Listy zostały podzielone w następujący sposób:

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE

LISTA OSÓB, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIA – brak listy

Wnioski rozpatrzone w ramach konkursu zamkniętego nr 9/10.3/2020 „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ V” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10– Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 – Rozwój samozatrudnienia, projekt „Masz pomysł – masz firmę V” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia o dofinansowanie projektu: RPWM.10.03.00-28-0001/19-02

LISTA OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W KWOCIE 23 050,00zł

L.p. Numer ewidencyjny Średnia punktowa
1. 9/WD/107/K/P/10.3 80,00
2. 5/WD/108/M/P/10.3 79,50
3. 19/WD/107/M/P/10.3 79,50
4. 15/WD/114/M/P/10.3 77,50
5. 18/WD/116/M/P/10.3 77,00
6. 7/WD/105/M/P/10.3 76,50
7.  4/WD/106/M/P/10.3 74,50
8. 12/WD/112/M/P/10.3 74,50
9. 13/WD/105/K/P/10.3 74,50
10. 11/WD/109/K/P/10.3 73,00
11. 10/WD/115/M/P/10.3 72,50
12. 17/WD/103/M/P/10.3 72,50
13. 3/WD/99/K/P/10.3 68,50
14. 16/WD/101/M/P/10.3 67,00
15. 2/WD/102/M/P/10.3 66,00
16. 6/WD/103/K/P/10.3 66,00
17. 1/WD/110/K/P/10.3 63,00
18. 8/WD/112/K/P/10.3 63,00
19. 14/WD/111/M/P/10.3 61,00
Skip to content