Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

OFERTA PRACY – PRACOWNIK BIUROWY

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” poszukuje pracownika biurowego z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Od Pracownika oczekujemy:

 • min. średniego wykształcenia,
 • dobrej znajomości programów komputerowych MS Office m.in. Word, Excel,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dobrej organizacji pracy, otwartości, dokładności,
 • systematyczności i dyscypliny powierzonej pracy,
 • umiejętności planowania i ustalania priorytetów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na ½ etatu,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się Instytucji Otoczenia Biznesu.

Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w Pasłęku przy Pl. Św. Wojciecha 3

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres e-mail: pytania@screp.pl z dopiskiem  w temacie „rekrutacja na stanowisko pracownika biurowego” następujących dokumentów:

 • CV, które powinno zawierać informację dotyczącą przebiegu pracy wraz z podaniem zajmowanego stanowiska i zakresem obowiązków w poprzednich miejscach pracy,
 • Listu motywacyjnego,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin aplikowania upływa z dniem 28-03-2024 r. 

W celu rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędne jest zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, których zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy Pl. Św. Wojciecha 3.
 2. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@screp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym dokumencie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do czasu zatrudnienia pracownika na powyższe stanowisko.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.
Skip to content