Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Zostań częścią naszego zespołu! Pracuj na stanowisku SPECJALISTA FINANSOWO-POŻYCZKOWY

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub bankowe.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi Word’a i Excela.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność efektywnej pracy w warunkach presji czasu.
 • Empatia i komunikatywność.

 

Obowiązki:

 • Analiza wniosków pożyczkowych.
 • Sporządzanie umów pożyczkowych i zabezpieczenia.
 • Wprowadzanie danych do systemu.
 • Monitorowanie realizacji projektów.
 • Bliski kontakt z przedsiębiorcami MŚP.

 

Co oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w renomowanej firmie działającej na rynku finansowym od 29 lat.
 • Stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w dobrze współpracującym ze sobą zespole cechującym się wzajemnym szacunkiem i dyscypliną pracy.
 • Praca w biurze Stowarzyszenia „CREP” w Pasłęku przy Pl. Św. Wojciecha 3.

 

CV wraz z listem motywacyjnym i kwestionariuszem osobowym należy złożyć do dnia 17-10-2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia „CREP”, bądź e-mailem: bialek@screp.pl

 •  Odpowiemy na zgłoszenia wybranych kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną i test ze znajomości pakiety OFFICE.

W celu rozpatrzenia dokumentów aplikacyjnych niezbędne jest zamieszczenie informacji:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Składając aplikację wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „CREP” w celu przeprowadzenia rekrutacji.

Składając aplikację potwierdza Pan/Pani zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną poniżej:

 

 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” z siedzibą w Pasłęku przy Pl. Św. Wojciecha 3.
 2. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@screp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym dokumencie przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn.27-04-2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do czasu zatrudnienia pracownika na powyższe stanowisko.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej.
Skip to content