Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie – otwarcie naboru

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ogłasza nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie

na podstawie umowy operacyjnej nr 2/WWS/224/2024/I/EFS/026 z dn. 27.03.2024r. zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego zwanym dalej BGK lub Zamawiającym, Stowarzyszeniem „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zwanego dalej Partnerem Finansującym  lub Wykonawcą.

Umowa dotyczy powierzenia PFP zarządzania środkami Funduszu Szczegółowego w ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie (Działania 04.01 Europejskie pożyczki na samozatrudnienie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus).

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej na obszarze całego kraju.

W ramach Instrumentu Finansowego Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie udzielane są niskooprocentowane pożyczki z opcją umorzenia nawet do poziomu 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, bez dodatkowych opłat i prowizji.

W ramach Projektu osoby i podmioty mogą skorzystać ze szkoleń i doradztwa bez opłat.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 150% środków, (tj. kwotę 3 720 000,00 zł)

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami określonymi przez Konsorcjum w Regulaminie należy złożyć:

  1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, decyduje data ich wpływu na adres:
  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3; 14-400 Pasłęk;
  • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Mickiewicza 17, 19-300 Ełk
  • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Wyszyńskiego 1 lok. A 201, 10-457 Olsztyn
  • Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście, ul. Grunwaldzka 6, 11-040 Dobre Miasto
  • Biuro Rachunkowe Monika Pietrzak, ul. Antoniego Słonimskiego 5, 12-100 Szczytno
  1. w wersji elektronicznej na adres: pierwszybiznes@crep.pl

 

Szczegółowe informacje na temat pożyczki znajdują się w Regulaminie > https://screp.pl/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin-nr-3-udzielania-pozyczek-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-oraz-swiadczenia-uslug-doradztwa-i-szkolen..pdf

 

Stowarzyszenie „CREP” zapewnienia potencjalnym Ostatecznym Odbiorcom pomoc w zakresie aplikowania o wsparcie z Projektu.

W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu z konsultantem – Katarzyną Kaniowską pod nr tel. 727 022 581, e-mail: k.kaniowska@crep.pl

 

Gwarantujemy również inną formę kontaktu np. za pomocą narzędzi do wideokonferencji lub komunikatora internetowego – po uprzednim ustaleniu terminu z konsultantem.

 

Skip to content