Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Pożyczka płynnościowa

Od dnia 29-04-2020 r. Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, będą mogli starać się o Pożyczkę Płynnościową POIR.

Pożyczka przeznaczona jest dla MŚP, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej COVID-19, a przed 31-12-2019 r. nie miały problemów z płynnością w prowadzeniu działalności.

Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. 

Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy będzie obliczana na podstawie jednego z poniższych kryteriów:

dwukrotności wartości rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok (dla firm istniejących krócej – prognozowana wysokość płac),Maksymalna kwota pożyczki dostępna dla pojedynczego przedsiębiorstwa wynosi 15 mln złotych. Jej maksymalna wysokość w przypadku konkretnej firmy będzie obliczana na podstawie jednego z poniższych kryteriów:

25% wartości całkowitego obrotu w 2019, lub

zdeklarowanej i zweryfikowanej przez Stowarzyszenie „CREP” kwocie wystarczającej na zabezpieczenie płynności na kolejne 18 miesięcy.

Otrzymane środki można przeznaczyć na pokrycie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa:

  • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
  • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
  • spłatę zobowiązań handlowych,
  • zatowarowanie, półprodukty itp,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Pożyczka jest połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów – brak opłat i prowizji.

Pożyczka udzielana jest na 6 lat; w tym można skorzystać z 6 miesięcznej karencji w spłacie kapitału, a raz do roku z dwumiesięcznych „wakacje” od spłat w ciągu dwóch pierwszych lat kredytowania.

Więcej informacji > pod numerem telefonu

pod numerami telefonu
👉55 248-10-90 lub 55 248-10-92
👉55 248-10-91 lub 55 248-10-93

Dokumenty aplikacyjne > https://screp.pl/pozyczka-plynnosciowa-poir/dokumenty-do-pobrania-poir/

Skip to content