Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Wyniki zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na świadczeniu usług pocztowych z dnia 15-01-2018 r. Znak: 3/SCREP/2018 dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa  z którą zostanie podpisana umowa.

Wynik Zapytania 3 SCREP 2018

Skip to content