Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Zaproszenie do złożenia oferty

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym świadczenia usług związanych z prowadzeniem obsługi prawnej Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Ofertę złożyć należy do dnia 12.01.2018r.  do godz. 13:30

  • osobiście – w biurze Zamawiającego Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”,
    Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk w dni robocze w godzinach tj. od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 16.00 w piątek od 7.30 do 13.30 , w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/SCREP/2018”,
  • za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, ul. Józefa Piłsudskiego 11A, 14-400 Pasłęk (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w dni robocze w godzinach tj. od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 16.00 w piątek od 7.30 do 13.30, w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/SCREP/2018”,
  • dopuszcza się złożenie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej: galazka@screp.pl, z podaniem numeru zapytania 1/SCREP/2018 w temacie maila (decyduje data wpływu do Zamawiającego e-maila).

Załączniki:
Zapytanie Nr 1 SCREP 2018
Załączniki do zapytania 1 – 5

Skip to content