Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/SCREP/FP/2023

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” jako lider konsorcjum zaprasza do złożenia ofert cenowych na realizację zadania: „Bankowa obsługa Instrumentu Finansowego – Pożyczka Regionalna MŚP”

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności bieżącą obsługę bankową obejmującą otwarcie i prowadzenie 4 rachunków bankowych oszczędnościowo-rozliczeniowych w polskich złotych dla Instrumentu Finansowego Pożyczka Regionalna dla MŚP.

Wszystkie szczegóły zawarte zostały w poniższym zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe 2-SCREP-FP-2023.pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 2-SCREP-FP-2023.docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 2-SCREP-FP-2023.docx

 

Skip to content