Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

I etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą zawodowym oraz psychologiem 23 luty 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które złożyły dokumenty rekrutacyjne do projektu)

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań!

Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: HOTEL SOWA przy ul. Grunwaldzkiej 49 w Elblągu (na przeciwko dworca PKS)

NUMER EWIDENCYJNY

PSYCHOLOG

DORADCA ZAWODOWY

data

godzina

sala

data

godzina

sala

1/M/P/10.3

2018-02-23

08:45-09:30

SALA NR 1

2018-02-23

09:30-10:15

SALA NR 2

2/M/P/10.3

2018-02-23

09:30-10:15

SALA NR 1

2018-02-23

08:45-09:30

SALA NR 2

1/K/P/10.3

2018-02-23

10:15-11:00

SALA NR 1

2018-02-23

11:00-11:45

SALA NR 2

2/K/P/10.3

2018-02-23

11:00-11:45

SALA NR 1

2018-02-23

10:15-11:00

SALA NR 2

3/K/P/10.3

2018-02-23

13:00-13:45

SALA NR 1

2018-02-23

13:45-14:30

SALA NR 2

4/K/P/10.3

2018-02-23

13:45-14:30

SALA NR 1

2018-02-23

13:00-13:45

SALA NR 2

3/M/P/10.3

2018-02-23

14:30-15:15

SALA NR 1

2018-02-23

15:15-16:00

SALA NR 2

4/M/P/10.3

2018-02-23

15:15-16:00

SALA NR 1

2018-02-23

14:30-15:15

SALA NR 2

5/K/P/10.3

2018-02-23

16:00-16:45

SALA NR 1

2018-02-23

16:45-17:30

SALA NR 2

6/K/P/10.3

2018-02-23

16:45-17:30

SALA NR 1

2018-02-23

16:00-16:45

SALA NR 2

 

Poniżej przedstawiamy kryteria oceny, które są również zamieszczone w Regulaminie Rekrutacji i Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości.

ETAP I: Rekrutacja wstępna

Osoba

Zakres czynności

Maksymalna liczba punktów

Doradca zawodowy

(1h dydaktyczna/os)

Test określający predyspozycje osobowościowe i motywacyjne do samodzielnego zakładania i prowadzenia firmy, ocena wykształcenia i doświadczenia zawodowego – w przypadku osób, które zamierzają otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą wymagającą posiadania odpowiednich kwalifikacji (uprawnień do wykonywania zawodu – zgodnie z prawodawstwem krajowym), umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności. Brak w/w uprawnień spowoduje odrzucenie kandydata na etapie oceny merytorycznej. Analiza potrzeb doradczych przed i po uzyskaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

40 pkt

Psycholog

(1h dydaktyczna/os)

Określenie profilu Kandydata przez Psychologa pod względem:

1)    kompetencji miękkich

2)  determinacji do podjęcia działalności.

Kandydat zostanie oceniony na podstawie 20 zagadnień (pytań) – za każdą odpowiedź możliwość uzyskania 0; 0,5 lub 1 punkt (max.20 pkt).

20 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 60 pkt

[unia]

Skip to content