Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

II etap rekrutacji – harmonogram spotkań z doradcą biznesowym 28 luty i 01 marzec 2018r.

Dotyczy projektu „Masz pomysł – masz firmę IV”( tj. osób, które pozytywnie przeszły I etap rekrutacji – spotkanie z doradcą zawodowym i psychologiem)

Proszę o dokładne sprawdzenie swojego numeru ewidencyjnego otrzymanego podczas składania dokumentów rekrutacyjnych, a następnie odszukanie wskazanego numeru na Harmonogramie spotkań.  Nieobecność we wskazanym terminie o wyznaczonej godzinie zdyskwalifikuje z dalszego udziału w projekcie.

Miejsce spotkania: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” przy ul. Józefa Piłsudskiego 11A  w Pasłęku.

HARMONOGRAM ETAP II – REKRUTACJA BIZNESOWA W RAMACH PROJEKTU „MASZ POMYSŁ – MASZ FIRMĘ IV”

NUMER EWIDENCYJNY

DORADCA BIZNESOWY

data

godzina

sala

1/K/P/10.3

2018-02-28

08:00

SALA NR 1

4/M/P/10.3

2018-02-28

08:45

SALA NR 1

2/K/P/10.3

2018-02-28

09:30

SALA NR 1

2/M/P/10.3

2018-02-28

10:15

SALA NR 1

5/K/P/10.3

2018-02-28

11:00

SALA NR 1

3/K/P/10.3

2018-02-28

11:45

SALA NR 1

6/K/P/10.3

2018-03-01

08:00

SALA NR 1

3/M/P/10.3

2018-03-01

08:45

SALA NR 1

4/K/P/10.3

2018-03-01

09:30

SALA NR 2

1/M/P/10.3

2018-03-01

10:15

SALA NR 2

Proszę o przyniesienie na spotkanie z doradcą biznesowym załącznika z planowanymi wydatkami.

Osoby, które uzyskają min. 70% punktów (28 pkt) z etapu II, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Przypominamy, że aby rozpocząć udział w projekcie nie można zmienić statusu na rynku pracy od momentu złożenia formularza kwalifikacyjnego do momentu 1 dnia szkolenia.

ETAP II: Rekrutacja biznesowa

Osoba

Zakres czynności

Maksymalna liczba punktów

 

Doradca biznesowy

(1h dydaktyczna/os)

Rozmowa – ocena pomysłu na biznes pod względem:

1)   realności przedsięwzięcia – waga punktowa 0,3 (max 12 pkt.),

2)   perspektyw na rynku – waga punktowa 0,3 (max 12 pkt.),

3)   określenia szans i zagrożeń na utrzymanie się firmy przez min. rok – waga punktowa 0,1 (max 4 pkt.),

4)   oceny planowanych wydatków z dotacji – waga punktowa 0,3 (max. 12 pkt)

40 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 40 pkt

[unia]

Skip to content