Pl. Św. Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk

Informacja dla przedsiębiorców korzystających z refundacji kosztów usługi szkoleniowej lub doradczej

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” informuje, że w ramach subregionu olsztyńskiego* od 01 grudnia 2017r. w pierwszej kolejności do skorzystania z refundacji do 70 000,00 złotych będą kwalifikowani przedsiębiorcy, którzy na usługę rozwojową (szkolenie, doradztwo i inne) skierują swoich pracowników w wieku 50 lat i więcej. Pozostali pracownicy będą kwalifikowani według kolejności zgłoszeń i dostępności środków przeznaczonych na refundację kosztów m.in. szkoleń, doradztwa w wysokości do 70 000,00 złotych.

Stowarzyszenie jako realizator projektu Fundusz usług rozwojowych – subregion olsztyński jest zobowiązany do osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników, a dotyczących udziału w nim osób z niskimi kwalifikacjami i osób w wieku 50 lat. O osiągnięciu wskaźników i udostępnieniu wolnych środków dla wszystkich przedsiębiorców będziemy informować na bieżąco.

*Informacja dotyczy: mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub oddział/filię na terenie subregionu olsztyńskiego (powiat: bartoszycki, kętrzyński, mrągowski, szczycieński, nidzicki, olsztyński, lidzbarski, m. Olsztyn).

Skip to content